beslissing Dreef ter Elst

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021
19 juli 202131 augustus 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dupont Kor Immo nv, de heer Kurt Dupont, Doorniksesteenweg 81, 8500 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag gaat over het verkavelen van gronden voor 2 kavels in halfopen bebouwing,

voor het perceel/de percelen, gelegen Dreef Ter Elst z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0352V.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.