beslissing Dadizelestraat 14

Gepubliceerd op dinsdag 15 juni 2021
15 juni 202120 juli 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

BOSSCHAERT STEPHAN & CHRISTOPHE VVZRL, Dadizelestraat 2, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het bouwen en exploiteren van een nieuwe loods en aanleggen van betonverharding

Inrichtingsnummer: 20201126-0051.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

6.5.1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 53.8.1°a)

voor het perceel, gelegen Dadizelestraat 14, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie C, nr. 0350E.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.