beslissing Cyriel Buysselaan z/n

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021
19 juli 202131 augustus 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Laurent en Sofie Crespin-Bally, Theodoor Sevenslaan 108, 8500 Kortrijk heeft/hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een ééngezinswoning,

voor het perceel/de percelen, gelegen Cyriel Buysselaan z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0427Y2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 beslist om een weigering van af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.