beslissing Ambachtenlaan

Gepubliceerd op dinsdag 08 juni 2021
08 juni 202113 juli 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het oprichten van een schakelpost voor openbaar nut,

Inrichtingsnummer: 20210308-0085.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°.

voor de percelen, gelegen Ambachtenlaan z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0500N

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0500L.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juni 2021 beslist om een voorwaardelijke vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing kan, op afspraak, tot 30 dagen na de beslissingsdatum worden ingekeken bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.