Bescherm je tegen hitte en ozon!

Hoge temperature zorgen voor mogelijke gevolgen voor de gezondheid:

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon volgende gezondheidseffecten veroorzaken:

- longfunctievermindering
- incidentele oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen
- incidentele luchtwegsymptomen als hoest bij gevoelige personen
- toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden)

Begeleiders en beroepsgroepen die werken met kwetsbare doelgroepen worden gevraagd om maatregelen te nemen om de effecten van hitte en ozon te beperken.

De kwetsbare doelgroepen in het kader van hitte en ozon zijn:

 • Baby’s, peuters en kleuters
 • Ouderen
 • Chronisch zieken
 • Mensen met een beperkt sociaal netwerk
 • Personen met een langdurige blootstelling (festivalgangers, jongeren,…)
 • Personen die langdurige of zware fysieke inspanningen leveren

Deze aanbevelingen zijn van kracht:  

Meer info: surf naar www.warmedagen.be

Drink voldoende

 • Drink regelmatig, en vóór u dorst hebt.
 • Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter in rust.
 • Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Alcohol doet uw lichaam meer vocht uitscheiden. Gesuikerde dranken worden dan weer minder snel opgenomen.

 Hou het koel

 • Blijf binnen, en hou de zon buiten. In de binnenlucht is er minder ozon dan in de buitenlucht.
 • Blijf in de schaduw, zeker tussen 12u00 en 16u00, de warmste uren van de dag.
 • Neem een frisse douche of duik in het zwembad.
 • Een ventilator doet de warme lucht circuleren maar brengt weinig of geen verkoeling.
 • Draag dunne kleding in lichte kleuren en bescherm uw hoofd tegen de zon.

 Doe het rustig aan

 • Beperk lichamelijke inspanningen (bv. sportactiviteiten) tussen 12u00 en 22u00. Verleg indien mogelijk inspannende activiteiten.
 • Verplaats uw activiteiten naar een (koele) binnenruimte.
 • Rust regelmatig.

 Let op elkaar

 • Let op oudere familieleden, buren en kennissen, vooral alleenstaande zieken en ouderen. Bent u gedurende een bepaalde periode afwezig? Neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen: 
 • Informeer andere personen van uw afwezigheid (buren, familieleden, arts of thuisverpleger) en tracht enkele mensen uit uw omgeving te vinden die uw taak tijdelijk willen overnemen.
 • Neemt de persoon medicatie, zorg er dan voor dat die in voldoende hoeveelheid aanwezig is en gemakkelijk bereikbaar is.
 • Noteer alle belangrijke informatie over de persoon (in het geval deze toch dringend zou moeten worden opgenomen in een instelling) en leg die informatie op een duidelijk zichtbare plaats (of geef ze aan een persoon die beschikbaar is).
 • Maak een lijst met de belangrijke telefoonnummers en plaats een telefoon in de nabijheid. 
 • Geef een dubbel van de sleutels aan een vertrouwenspersoon: zo kan er steeds iemand binnen in geval van nood.
 • Bel regelmatig op een afgesproken tijdstip: dat stelt de persoon die u verzorgt gerust.

 Bijkomende tips

 • Eet licht verteerbare voeding. Als u een zware maaltijd moet verteren zal uw lichaamstemperatuur extra stijgen. Bewaar het voedsel koel (1-5 °C) om bederven tegen te gaan. 
 • Neemt u geneesmiddelen? Informeer dan bij uw arts of apotheker of die een negatief effect kunnen hebben op uw gezondheid gedurende een hitteperiode, en of de dosis aangepast moet worden. 
 • Volg het weerbericht en de aanbevelingen van de overheid.
 • Als u toch buiten moet komen, bescherm u dan tegen zonnebrand met een zonnecrème en draag lichte kledij. 
 • Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor een paar minuten. Door de zon loopt de temperatuur in enkele minuten heel hoog op, zelfs met een open raam.

Mogelijke acties om ozonverontreiniging duurzaam aan te pakken

Ozon worst gevormd onder invloed van zonlicht op warme dagen in aanwezigheid van stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen (ozonvoorlopers genoemd). De belangrijkste bronnen van deze ozonvoorlopers zijn het verkeer, de industrie en het gebruik van vluchtige oplosmiddelen. Uit analyse van historische ozonmeetresultaten en modelberekeningen blijkt dat maatregelen die in de tijd en de ruimte beperkt zijn (bv. lokale ingrepen in het verkeer alleen bij hoge ozonconcentraties) in België niet ozonreducerend zijn, wel integendeel. De ernst van de fotochemische verontreiniging is te groot voor mens en plant om de bestrijding ervan te herleiden tot losse, spectaculaire, maar inefficiënte maatregelen die de valse indruk wekken dat het probleem ten gronde wordt aangepakt.

Een duurzame, drastische en Europese aanpak is nodig om het ozonprobleem op lange termijn te verhelpen. Iedereen kan hiertoe het hele jaar door zijn steentje bijdragen door:

- zo vaak mogelijk te voet of met de fiets te gaan
- meer het openbaar vervoer te gebruiken
- te kiezen voor een auto die minder brandstof verbruikt
- te zorgen voor goed onderhoud van de auto
- rustig te rijden en bruusk optrekken te vermijden
- verven te kiezen op waterbasis die minder vluchtige oplosmiddelen bevatten
- een zuinige verwarming met hoog rendement te kiezen
- de verwarmingsinstallatie elk jaar te laten nakijken en afstellen door een erkend technicus
- ...

Meer aanbevelingen en informatie.

Aangemaakt op: 12/09/2016