Bekendmaking reglementen en verordeningen van 19.04.2017

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

  • beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 april 2017: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de vinkenzettingen georganiseerd door de Koninklijke Vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers tijdens het jaar 2017. verkeersreglement_vinkenzettingen_de_vlaamse_zangers.pdf
  • beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 april 2017: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de vinkenzettingen georganiseerd door de Koninklijke Vinkenmaatschappij De Jonge Zangers tijdens het jaar 2017. verkeersreglement_vinkenzettingen_de_jonge_zangers.pdf

 

Aangemaakt op: 19/04/2017