Bekendmaking reglementen en verordeningen van 18.04.2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de vinkenzettingen Jonge Zangers. verkeersreglement_vinkenzettingen_jonge_zangers.pdf

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van erfgoeddag St Hilarius op zondag 22 april 2018 op de grottenparking Sint-Hilariuskerk te Wevelgem. verkeersreglement_erfgoeddag_st_hilarius.pdf