Bekendmaking reglementen en verordeningen van 14.03.2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2018: aanvullend reglement blauwe zone maximum 30 minuten langs gemeentewegen. aanvullend_reglement_blauwe_zone_maximum_30_minuten_langs_gemeentewegen.pdf

Aangemaakt op: 11/04/2018