Bekendmaking reglementen en verordeningen van 07.08.2017

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

  • beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2017: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van het burenfeest in de Vrijheidstraat op zaterdag 12 augustus 2017. verkeersreglement_burenfeest_vrijheidstraat_2017.pdf
  • beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2017: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest met tijdens de week volksspelen en op zondag een barbecue in de Goudenregenstraat van 14 tot en met 20 augustus 2017.  verkeersreglement_buurtfeest_goudenregenstraat_2017.pdf
  • beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2017: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van 8ste statische meeting VW voertuigen aan 't Pleintje te Gullegem op dinsdag 15 augustus 2017. verkeersreglement_vw-meeting_2017.pdf

 

Aangemaakt op: 07/08/2017