Bekendmaking reglementen en verordeningen van 05.07.2018

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2018: tijdelijk verkeersreglement voor het invoeren van een speelstraat in de Hoge Kouter ter hoogte van de nummers 41 - 55 in Gullegem van 9 juli tot en met 31 augustus 2018. speelstraat_hoge_kouter.pdf

 

 In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente bekendgemaakt.

 

Aangemaakt op: 05/07/2018