Bekendmaking openbaar onderzoek - Westlaan 14

Gepubliceerd op Vrijdag 06 december 2019
06 december 201906 januari 2020

NV BIVIT, de heer Paul De Smet, Westlaan 14, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

voor het bouwen van een loods en regularisatie van de bestaande toestand van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van vitaminen- en mineralen concentraten voor mengvoederindustrie

voor het perceel, gelegen Westlaan 14, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling

sectie B

nr. 0525F

Inrichtingsnummer: 20191008-0049

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°, 12.3.2°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.2.1°, 17.3.4.2°a), 17.3.6.2°a), 17.3.7.1°a), 17.3.8.2°, 24.4., 43.1.1°a), 45.13.d)1°a)

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 6 december 2019 tot en met 6 januari 2020 ter inzage bij de dienst milieu op volgend adres:

Dienst milieu
2de verdieping
buro 2.05
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
-
 analoog per brief naar onderstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).