Bekendmaking openbaar onderzoek over omgevingsvergunningsaanvraag

Gepubliceerd op Donderdag 29 november
29 november 201829 december 2018

BIJENHOF bvba, Moravie 30, 8501 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Uitbreiding van een bedrijf voor honingproductie door nieuwbouwloods voor bijenteelt

voor de percelen, gelegen Moravie 30, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling

Wevelgem 1ste afdeling

sectie C
sectie C

nr. 0896C
nr. 0896B

Inrichtingsnummer: 20180221-0109

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
3.6.1., 3.6.3.1°a), 12.2.1°, 15.1.1°, 16.3.1.1°, 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 19.3.2°b), 19.6.2°c), 29.5.3.1°b), 29.5.4.1°b), 33.4.2°c), 43.1.2°b), 44.2.2°b), 45.12.2°b

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag ligt van 29 november 2018 tot en met 29 december 2018 ter inzage bij de dienst milieu

op volgend adres:
Dienst milieu
2de verdieping - buro 2.05
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).