Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningaanvraag - Kortrijkstraat 376 A

19 augustus 201917 september 2019

BVBA XL SERVICESTATIONS, de heer Xavier Dewulf, Harelbeeksestraat 120, 8520 Kuurne heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Vroegtijdige hernieuwing en verandering van een tankstation bestaande uit 2 delen, met name een gedeelte voor trucks en een gedeelte voor personenwagens.

voor de percelen, gelegen Kortrijkstraat 376A, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling
Wevelgem 1ste afdeling

sectie C
sectie C

nr. 0793Z
nr. 0793F  2

Inrichtingsnummer: 20180417-0079

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
3.4.2°, 6.5.2°, 17.3.2.1.1.2°, 17.3.2.2.2°a)

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 19 augustus tot en met 17 september 2019 ter inzage bij de dienst milieu op volgend adres:

Dienst milieu
2de verdieping
bureel 2.05
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:
-
 analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst milieu.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).