Bekendmaking openbaar onderzoek

Gepubliceerd op Maandag 06 mei
06 mei 201905 juni 2019

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

NV DEVALIN, de heer Olivier Decoene, Noordstraat 16, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Uitbreiden van een bedrijfsgebouw voor het stapelen van vlas

voor de percelen, gelegen Drieslaan 14 en Noordstraat 13-16, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling
Wevelgem 4de afdeling
Wevelgem 4de afdeling
Wevelgem 4de afdeling
Wevelgem 3de afdeling

sectie B
sectie B
sectie B
sectie B
sectie A

nr. 0489R
nr. 0489P
nr. 0573Y
nr. 0489G
nr. 0425A 2

Inrichtingsnummer: 20190219-0074.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

6.4.1°, 6.5.1°, 12.2.1°, 15.1.1°, 16.3.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 41.1.2°a), 41.5.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor deze aanvraag.

De aanvraag ligt van 6 mei 2019 tot en met 5 juni 2019 ter inzage bij de dienst mileu, op volgend adres:

Dienst milieu
2de verdieping

bureel 2.05
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).