Bekendmaking meldingsakte - Kortrijkstraat 236

Gepubliceerd op Woensdag 22 september 2021
27 september 202127 oktober 2021

De heer Marc Ameye, Vliegveld 9, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het uitvoeren van een bemaling voor het steken van regenwateropvangputten

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 236, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling

sectie C

nr. 0677L  6

Inrichtingsnummer: 20210831-0039

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
53.2.2°a)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage, na afspraak bij de dienst milieu op volgend adres:

Dienst milieu
2de verdieping
Gemeenteloket
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

Beroepsmogelijkheid  

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel  

Meer info hieromtrent bij de dienst milieu, tel. 056 43 34 80.