Bekendmaking Meldingsakte Kloosterstraat 18

Gepubliceerd op Dinsdag 26 maart 2024

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE
de heerPavlo Kremin, Kloosterstraat 18, 8560 Wevelgem heeft/hebben een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het houden van maximum 10 kleine honden, yorkshire terriers, 5 volwassen en 4 puppies in huiselijke kring. de volwassen honden worden gehouden voor de fok., 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlarem-indelingslijst voor deze aanvraag: 9.9.1°.

De aanvraag heeft betrekking op volgend adres en perceel:

Kloosterstraat 18
Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 355H2

Inrichtingsnummer: 20240306-0047

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 maart 2024 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum op afspraak ter inzage bij de dienst milieu op volgend adres:

Beroepsmogelijkheid 
Men kan beroep instellen tegen deze uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing door een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 Brussel Voor meer informatie contacteer dienst RSWO – Cel milieuvergunningen.