Bekendmaking inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Gepubliceerd op Donderdag 03 september 2020

De burgemeester van de gemeente Wevelgem maakt bekend dat een uittreksel van de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten vanaf heden ter inzage ligt in het gemeenteloket Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem, meer bepaald bij de cel lokale economie.

De lijst kan worden geraadpleegd bij eenvoudig verzoek. Dit kan aan het loket, telefonisch (056/43 35 68) of per mail (lokale.economie@wevelgem.be)

Iedere derde kan binnen de 30 dagen vanaf heden, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering
Departement Omgeving- Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II- laan 20 bus 8
1000 Brussel

Bekendmaking