Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Zuidstraat 8

Gepubliceerd op Maandag 27 september 2021
27 september 202127 oktober 2021

De heer Xavier Talpe, Zuidstraat 8, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Laden, lossen en stockeren van pvc

voor het perceel, gelegen Zuidstraat 8, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling

sectie C

nr. 0887A  3

Inrichtingsnummer: 20210212-0157

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
2.1.1.a)1°

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum, na afspraak ter inzage bij de dienst milieu op volgend adres:

Dienst milieu
2de verdieping
Gemeenteloket
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

Beroepsmogelijkheid

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepsschrift:
-        digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
-        per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
          De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

 

Meer info hieromtrent bij de dienst milieu, tel. 056 34 43 60.