Bekendmaking aktename Bissegemstraat 71

Gepubliceerd op Maandag 16 januari 2023
16 januari 202315 februari 2023

De heer Thomas Combes, Bissegemstraat 71, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad

voor het perceel, gelegen Bissegemstraat 71, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling

sectie C

nr. 0425Z

Inrichtingsnummer: 20221209-0044

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
53.2.2°a)

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 december 2022 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de publicatiedatum, na afspraak, ter inzage bij de dienst milieu op volgend adres:

Dienst milieu
2de verdieping
Gemeenteloket
Vanackerestraat 12
8560 WEVELGEM

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres: 

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel 

Meer info hieromtrent bij de dienst milieu, tel. 056 43 34 80.