aktename melding Maria Rosseelsstraat 3

Gepubliceerd op donderdag 15 juli 2021
15 juli 202126 augustus 2021

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

de heer Christ Verweirder, Maria Rosseelsstraat 3, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een aanbouw,

voor het perceel, gelegen Maria Rosseelsstraat 3, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0572H2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 juli 2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.