akte melding Sportstraat 37

Gepubliceerd op Dinsdag 13 april 2021

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

De heer Kevin Malfait, Sportstraat 37, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een warmtepomp in de tuin,

voor het perceel/de percelen, gelegen Sportstraat 37, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0375Z.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 april 2021 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.