Aanleg van een verkeersplateau in de Wittemolenstraat, nabij de nieuwe verkaveling van De Vlashaard

03 februari 202031 maart 2020

Eind oktober werd in opdracht van de huisvestigingsmaatschappij De Vlashaard tussen de Wittemolenstraat en de bestaande woonwijk ’t Vrije gestart met de ontwikkeling  van een zone voor 42 nieuwe sociale huurwoningen.
De opdracht omvat de aanleg van wegenis, voetpaden, zachte ontsluitingswegen en de omgevings- en beplantingswerken van de groenzones. De werken werden toevertrouwd aan aannemer NV aannemingen Pennink uit Roeselare. Voor de uitvoering van deze werken zijn 150 werkdagen voorzien.

In het voorjaar 2020 start de woningbouw om in 2021 verhuurklaar te zijn.

Voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker werd beslist om in de Wittemolenstraat, ter hoogte van de verkaveling, een verkeersplateau aan te leggen. De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf begin februari  2020. Hierdoor zal de Wittemolenstraat er op deze plaats 8 weken afgesloten zijn (d.w.z. tot eind maart 2020) zodat het plateau voldoende kan uitharden.

Voor deze plaatselijke werken is er in beide richtingen omleiding voorzien via de Dadizelestraat, Ieperstraat en Ter Kassei.

locatie verkeersplateau Wittemolenstraat
locatie verkeersplateau Wittemolenstraat