Mulchmaaien

MULCHMAAIEN

 

Gemakkelijk, zonder afval

Doordat een regelmatige maaibeurt nodig is, is het gazon in vele gevallen de meest arbeidsintensieve plaats in de tuin. Niet alleen het maaien zelf, maar ook het ledigen van de grasbak en het afvoeren van het verwerkte gras vraagt tijd en is dikwijls een vervelende klus.

En precies dat kan vermeden worden met een mulchmaaier, ook wel recycler-grasmachine genoemd. Een mulchmaaier is zo gebouwd dat het gemaaide gras volledig in kleine stukjes wordt versnipperd en vervolgens tussen de grasmat wordt teruggeblazen. Het fijngesnipperde gras komt tussen de grassprietjes op de bodem terecht waar het een dunne mulchlaag vormt (vandaar de naam) en ter plaatse verteert.

Voordelen

Mulchmaaien heeft duidelijke voordelen, zowel voor de gebruiker als voor het milieu:

  • tijdswinst: doordat geen grasmaaisel meer moet opgevangen en geledigd worden, kan u onafgebroken doorwerken en gaat mulchmaaien een stuk sneller dan klassiek maaien.
  • geen afval meer: omdat het gras ter plaatse verwerkt wordt, ontstaat geen afval meer. Dat kan voor de gebruiker interessant zijn, door bijvoorbeeld uitgespaarde ritten naar het recyclagepark, maar is uiteraard ook voor het milieu een voordeel.
  • minder bemesting: het grasmaaisel dat verteert, geeft zijn voedingsstoffen terug aan de bodem en het gras. Daardoor is ook minder (of geen) bemesting van het gazon nodig.

Aandachtspunten

Mulchmaaien vraagt wel wat meer discipline van de gebruiker. De meeste aandachtspunten zijn ook bij klassiek maaien van belang, maar komen nog sterker tot uiting bij mulchmaaien:

  • iets vaker maaien: om goed te versnipperen mag het gras niet te lang zijn. Daarom wordt best een strikt maairegime gehanteerd, waardoor het kan zijn dat je tijdens het seizoen een keer meer moet maaien. Dat weegt echter niet op tegen de tijdswinst waarvan sprake hierboven.
  • droog maaien: nat gras klit gemakkelijk aan elkaar en verspreidt zich moeilijker tussen de grassprietjes, daarom is het van belang dat bij mulchmaaien het gras voldoende droog is.
  • niet te kort maaien: dit is van belang omdat de grasmat het verpulverde gras volledig moet kunnen opnemen. Ideaal is 4 à 5 cm.
  • machine proper houden, door na elke maaibeurt alle grasresten te verwijderen.
  • viltvorming: soms wordt beweerd dat mulchmaaien zorgt voor vervilting van de grasmat. Een viltlaag wordt echter gevormd door door de oppervlaktewortels en bovengrondse uitlopers van het gras en niet door de gemakkelijk verteerbare grassprietjes. Viltvorming kan voorkomen worden door de leefomstandigheden van afbraakorganismen aan het bodemoppervlak te verbeteren. Het komt er daarbij vooral op aan om het vochtgehalte onderaan het gras te verbeteren; in de praktijk betekent dit hoger maaien.

Mulchmaaiers vindt u tegenwoordig bij elk merk, elke verdeler en bij verschillende types van toestellen. Dikwijls is het ook mogelijk om een mulchkit aan te schaffen voor op een klassieke grasmachine. Sommige merken bieden de mogelijkheid om toch eenvoudig en snel een opvangbak aan de machine te monteren, voor als het eens niet lukt om snel genoeg te maaien (bvb. na uw vakantie). De meeste mensen zijn overgestapt naar een maaier met muckkit.