Mogen confetti en pyrotechische effecten tijdens fuiven?

Confetti

  • In gemeentelijke fuifzalen is het verboden confetti te spuiten door middel van een kanon.
  • Voor private locaties moeten deze afspraken gemaakt worden met de eigenaar van de locatie.

Pyrotechnische effecten (vuureffecten)

In gemeentelijke zalen kunnen pyrotechnische effecten worden toegestaan maar deze beslissing zal beïnvloed worden door verschillende factoren.

  • fuifzaal zelf
  • Het aantal bezoekers
  • het soort effect
  • ...

De pyrotechnische effecten moeten steeds uitgevoerd worden door een professioneel erkende firma.  De toestellen die gebruikt worden moeten over een geldig keuringsbewijs beschikken.  Ruim voor het evenement moet deze firma een gedetailleerd draaiboek bezorgen aan het cultuurcentrum Wevelgem.  Dit draaiboek bevat onder meer een stageplan, een overzicht van de effecten en een overzicht van de apparatuur die zullen worden gebruikt.  Aan de hand van dit draaiboek kan alsnog beslist worden het gebruik van de effecten niet goed te keuren of kan er gevraagd worden aanpassingen  aan te brengen. Deze beslissingen worden steeds genomen met het oog op de veiligheid van bezoekers  en organisatoren.

Pyrotechnische effecten aanvragen

het gebruik van Pyrotechnische effecten kan aangevraagd worden via het F-formulier. Dit moet je melden bij het onderdeel ' andere vragen'.