Mobiliteitsraad

Wat is het doel van de mobiliteitsraad? 

Deze raad brengt zowel op eigen initiatief als op vraag van de gemeentelijke overheid advies uit betreffende de te volgen politiek inzake gemeentelijke aangelegenheden of problemen in verband met mobiliteit en  verkeer.  De raad kan tevens initiatieven nemen ter verbetering van de verkeersleefbaarheid.  De (her)inrichting van wegen, straten en pleinen kan er besproken worden. 

De schepen voor Mobiliteit is voorzitter van de mobiliteitsraad.

Meer informatie over de mobiliteitsraad kun je bekomen bij de verkeersdeskundige op de cel Mobiliteit en Verkeer.

Bekijk hier de statuten van de mobiliteitsraad