Mobiliteitsraad

Wat is het doel van de mobiliteitsraad? 

Deze raad brengt zowel op eigen initiatief als op vraag van de gemeentelijke overheid advies uit betreffende de te volgen politiek inzake gemeentelijke aangelegenheden of problemen in verband met mobiliteit en  verkeer.  De raad kan tevens initiatieven nemen ter verbetering van de verkeersleefbaarheid.  De (her)inrichting van wegen, straten en pleinen kan er besproken worden. 

Bekijk hier de statuten van de mobiliteitsraad

Inschrijven? 

Wie kandidaat-lid is voor de gemeentelijke Mobiliteitsraad richt schriftelijk een verzoek aan de schepen voor mobiliteit. Dit gebeurt best digitaal via mobiliteit@wevelgem.be.

Een motivatie en of een vermelding voor welke doelgroep het kandidaat-lid wil opkomen ontbreekt niet in het verzoek. 

Nog tot en met donderdag 31 oktober 2019 kunnen de kandidaturen ingediend worden. 

 

  • De schepen voor Mobiliteit is voorzitter van de mobiliteitsraad
  • Meer informatie over de mobiliteitsraad is verkrijgbaar bij de verkeersdeskundige op de cel Mobiliteit en Verkeer