Woonkwaliteit

Aanwerven van persoon die de Wevelgemse huurwoningen zal controleren

We schrappen de gemeentelijke verbeteringspremie en gebruiken het vrijgekomen budget voor de aanwerving van een personeelslid dat systematisch de huurwoningen in onze gemeente zal controleren. Die premie werd uitgekeerd voor renovatiewerken die ook al door Wonen Vlaanderen en Fluvius werden ondersteund. Die twee instanties subsidieerden onze inwoners in 2018 voor een totaal van 380 000 en 470 000 euro. Wevelgem betaalde jaarlijks 30 000 euro aan zo’n 15 personen. De gemeentelijke premie heeft, zeker in vergelijking met die andere premies, weinig toegevoegde waarde. We maken ons sterk dat we met deze maatregel meer impact op de kwaliteit van het woonpatrimonium zullen hebben. 

200 extra sociale woningen

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Vlashaard realiseert de komende 6 jaar een 200-tal extra sociale woningen. Het kiest daarbij voor grotere projecten waarbij sociale woningen gebundeld worden. Ze werkten samen met de Vlaamse Bouwmeester om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Op dit moment hebben ze er 741, dat wordt opgetrokken tot 968. Op die manier werken we verder naar het sociaal objectief van 9%: van 6,64 % nu naar 8,48% in 2025.

Evenwichtige uitbouw van woonhuizen/appartementen

We streven naar een evenwichtige uitbouw van het woonpatrimonium. Naast de groei van sociale woningen kunnen ook nog woningen door de private sector gerealiseerd worden, naast de regionale opdracht die de gemeente kreeg op het vlak van het invullen van de woonbehoefte.

Bewaren en bewaken van open ruimte

Een evenwichtig ruimtegebruik betekent dat we daarnaast ook zoveel mogelijk open ruimte bewaren in onze gemeente, en dus niet zomaar alle gronden (laten) aansnijden. Bij deze geven we ook nog graag mee dat de gemeente ervoor zal blijven ijveren om het open gebied in Ter Biest definitief te bestemmen voor landbouw (en natuur). Er zijn voldoende private woonprojecten om aan de woonbehoefte te beantwoorden. Het woonuitbreidingsgebied De Kleine Molen zal normaal gezien de komende zes jaar niet ontwikkeld  worden. Sowieso willen we een betere ontsluiting daar, voor het gebied ontwikkeld wordt.