Meerjarenplan 2019

Het eenjarig meerjarenplan 2019 is opgemaakt volgens de nieuwe financiële regelgeving BBC2020. Het meerjarenplan is opgemaakt voor gemeente en het OCMW samen.

Het document kan je hieronder raadplegen. Het meerjarenplan werd besproken en gestemd op de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2018 en de gemeenteraad van 14 december 2018.

Download hier het meerjarenplan 2019

Naast de verplichte documenten worden op deze pagina ook nog een aantal stukken ter documentatie aangeboden.

overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 20181129.pdf

Nominatieve toelagen en werkings- en investeringstoelagen 2019.pdf

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden.pdf

Overzicht verbonden entiteiten.pdf

Personeelsinzet.pdf

Fiscaliteit.pdf