Lokaal Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg (mantelzorg)

De Vlaamse Gemeenschap vaardigde een decreet uit om de thuiszorg overzichtelijker en mensgerichter te maken. De betrokken instellingen, werkzaam rond thuiszorg, werden verplicht samenwerkingsinitiatieven aan te gaan, waardoor het overleg, de samenwerking en de coördinatie van de thuiszorg gestimuleerd wordt op het niveau van de patiënt/cliënt en het beleid.

De doelstelling hiervan was de zorg- of hulpbehoevende (meestal bejaarde) persoon in zijn thuissituatie beter te gaan begeleiden zodat hij langer in zijn eigen thuismilieu kon blijven wonen.

Om dit doel te realiseren werd het overkoepelend Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)opgericht. SEL Zuid-West-Vlaanderen groepeert hierbij alle betrokken organisaties en diensten die werkzaam zijn rond thuiszorg in het arrondissement Zuid-West-Vlaanderen. Het werd opgesplitst in 10 Lokale Samenwerkingsinitiatieven (LSI) waarvan Wevelgem deel uitmaakt als Lokaal Steunpunt (LST).

Het Lokaal Steunpunt Wevelgem (LST-Wevelgem) verenigt alle professionele en vrijwillige hulpverleners in de thuiszorg uit Wevelgem. Het LST werd opgericht omdat thuiszorg een steeds grotere plaats inneemt in de zorgenverstrekking ten overstaan van de residentiële zorg. De lokale samenwerkingsinitiatieven hebben eveneens als doel de samenwerking tussen de verschillende pijlers van de thuiszorg te coördineren en te ondersteunen. Indien nodig sturen zij signalen naar het beleid en zorgen voor de verspreiding van info naar alle betrokken personen bij de thuiszorg. Om de thuisverzorging beter bekend te maken, stelden zij een repertorium samen. Deze brochure "Wegwijs in de thuiszorg" is gratis te verkrijgen via het Sociaal Huis van Wevelgem.
Vanuit het LST Wevelgem is een groepswerking voor mantelzorgers opgericht.

 

Voorwaarden

Alle personen of instanties, zowel particulieren als professionelen, die een vraag naar informatie of thuiszorg-dienstverlening hebben.

 

Meer info

Website Samenwerkingsinitiatief Eerstelijngezondheidszorg

 

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis - Dienst Thuiszorg