Lokaal beleidsplan kinderopvang

Het lokaal beleidsplan kinderopvang 2008-2013 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2007. 

Het plan werd opgesteld als volgt:

  • Een eerste stap was de bevraging van de gebruikers van de opvang.
    Het was de bedoeling om te onderzoeken of het huidige opvangaanbod volstaat om te voorzien in de bestaande behoeften en zo nee, na te gaan waar er zich problemen voordoen met kinderopvang.
  • Een tweede stap was de bevraging van de aanbieders van de opvang.
    Hiervoor werden twee inspraakmomenten georganiseerd: één voor de aanbieders van opvang voor niet-schoolgaande kinderen en één voor de aanbieders van opvang voor schoolgaande kinderen. Sommige initiatieven, die onder beide categorieën ressorteerden, konden desgewenst deelnemen aan beide inspraakmomenten.

Op 27 november 2007 werd het voorstel van beleidsplan besproken en positief geadviseerd door het lokaal overleg kinderopvang, op 3 december 2007 werd het goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.