Kinderopvang 2

In de gemeente Wevelgem is kinderopvang een volwaardig beleidsdomein.

Vooreerst wordt er veel aandacht besteed aan de bekendmaking van het opvangaanbod naar de gebruikers van kinderopvang.

Ten tweede is er een gemeentelijke adviesraad 'lokaal overleg kinderopvang'.

Vanuit het gemeentebestuur worden verschillenden initiatieven genomen ten voordele van de opvanginitiatieven in de gemeente. Getuige hiervan zijn onder andere de ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven, de organisatie van vormingsmomenten voor begeleiders en het subsidiereglement voor schoolse opvang.  

1. Kinderopvang zoeken

2. Lokaal Overleg Kinderopvang

3. Ondersteuning kinderopvanginitiatieven

4. Vorming voor begeleiders

5. Subsidiereglement schoolse opvang

6. Uitbreidingsronde kinderopvang 2017