Buurtwerking OCMW

Buurtwerk werkt voor en door de mensen aan de leefbaarheid van hun buurt. Het buurtwerk is niet alleen ingeplant in de buurt, het is actief gericht op het leven en samenleven in de buurt en dat in al zijn facetten. Het buurtwerk wil actief inspelen op vitale problemen van collectieve aard en op basisbehoeften van bewoners.

Het buurtwerk wil verschillende opdrachten vervullen:

  • ontmoeting en integratie: mensen in contact brengen, mensen uit hun isolement halen, het sociaal leven aanwakkeren, ...
  • activering en mobilisering: bewoners warm maken voor hun buurt, hen betrekken, mogelijkheden scheppen voor mensen om zich te engageren, ...
  • democratisering: bewoners een stem geven, het beleid tot bij de burger brengen en omgekeerd

Vanuit zijn brede opstelling richt het buurtwerk zich in principe naar alle bewoners: jong, oud, mobiel, minder-mobiel, allochtoon, autochtoon, werkenden, werklozen, ...

Momenteel spitst het werkterrein van de buurtwerker zich toe op het Wallaysplein in Wevelgem. Hij is er actief sinds januari 2005. Zijn voornaamste taken zijn het ondersteunen van de bewonersgroep van vrijwilligers en de verdere uitbouw van het buurtwerk.