Preventie

Op het vlak van gezondheidspreventie wil de gemeente focussen op de preventie van borstkanker, darmkanker en de strijd tegen overgewicht door de organisatie van infoavonden in samenwerking met het Logo (lokaal gezondheidsoverleg) en/of provinciebestuur.

In de loop van de legislatuur worden verschillende activiteiten op touw gezet, meer info hierover volgt later, zodra de juiste data en locaties gekend zijn.