Leerkrachten atelier plastische kunsten

kinderen in een klasje

Deeltijds | Bepaalde duur | weddeschaal 300

Voor het atelier zijn we op zoek naar leerkrachten. In principe hebben de leerkrachten van vorig jaar voorrang, maar we voorzien dat er een aantal lesuren zullen blijven openstaan. Daarnaast zijn we ook geregeld op zoek naar vervangers voor bepaalde lessen. Hiervoor zal er een soort van vervangingspool opgericht worden. Als leerkracht begeleid je de leerlingen op artistiek vlak, waarbij je hen leert kennismaken met diverse technieken en materialen.

Voor 3de kleuter:

 • op zaterdag van 10.30 uur tot 11.45 uur te Gullegem
 • op zaterdag van 10.30 uur tot 11.45 uur te Moorsele
 • op woensdag van 13.30 uur tot 14.45 uur te Wevelgem
 • op zaterdag van 10.30 uur tot 11.45 uur te Wevelgem 

Voor 12+ 

 • Oriëntatie 1 & 2 - op vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur te Gullegem
 • Oriëntatie 1 & 2 - op vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur te Wevelgem 
 • Oriëntatie 1 & 2 – op zaterdag van 9 uur tot 11.45 uur te Wevelgem (met 15 min. Pauze) 

Voor 14+ - enkel in Wevelgem

 • Striptekenen – op zaterdag van 13.30 tot 16 uur
 • Waarnemingstekenen en -schilderen – op vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur
 • Keramiek - op woensdag van 14.30 uur tot 17.30 uur 
 • Keramiek – op zaterdag van 9 uur tot 12 uur. 

Voor volwassenen – enkel in Wevelgem

 • Modelstudie - Woensdag van 18.45 uur tot 21.15 uur 
 • Vrij atelier tekenen en schilderen - op woensdag van 13.30 uur tot 16 uur
 • Vrij atelier tekenen en schilderen - op woensdag van 18.45 uur tot 21.15 uur 
 • Vrij atelier tekenen en schilderen - op zaterdag van 9.15 uur tot 11.45 uur 
 • Vrij atelier tekenen en schilderen - op vrijdag van 18.45 uur tot 21.15 uur
 • Vrij atelier keramiek – op dinsdag van 14.30 uur tot 17.30 uur
 • Vrij atelier keramiek – op dinsdag van 18.30 uur tot 21.30 uur
 • Vrij atelier keramiek - op woensdag van 18.30 uur tot 21.30 uur
 • Vrij atelier keramiek – op donderdag van 14.30 uur tot 17.30 uur 
 • Vrij atelier keramiek – op donderdag van 18.30 uur tot 21.30 uur
 • Vrij atelier keramiek – op vrijdag van 18.30 uur tot 21.30 uur

Wat krijg je hiervoor terug?

 • Een contract bepaalde duur afhankelijk van de in te vullen lestijd (tot aan de kerstvakantie, eventueel te verlengen tot einde schooljaar of een vervangingscontract indien het om een afwezigheid van de vaste leerkracht voor dat schooljaar gaat)
 • Een loon  volgens weddeschaal 300, die geldt voor het tijdelijk onderwijspersoneel, met inschakeling op 0 jaar anciënniteit, zonder opbouw van anciënniteit en volgens bezoldigingsbreuk (het aantal tewerkgestelde uren)

En niet te vergeten: een pak nieuwe collega’s en een fijne werksfeer.🎉 

Algemene voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je bent Belg en bent toegelaten tot het wettig verblijf op het grondgebied van België en de Belgische arbeidsmarkt
 • Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en en hebt een passend gedrag voor de uitoefening van deze functie (aan te tonen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden)
 • Je slaagt voor een selectieprocedure.

Specifieke voorwaarden

 • Beschikken over de vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE) of
 • Beschikken over voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO) volgens de discipline waarin les wordt gegeven of
 • Beschikken over andere bekwaamheidsbewijzen (AND). 

De verschillende soorten bekwaamheidsbewijzen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams ministerie van Onderwijs. De aanstellende overheid oordeelt over de geldigheid van de bewijzen. 

De verschillende disciplines waarin wordt onderwezen in het atelier voor plastische kunsten, worden gekoppeld aan volgende vakken die erkend zijn door het Vlaams ministerie van Onderwijs: 

 • Derde kleuter: beeldatelier 
 • Oriëntatie (ook wel observatie genoemd): initiatie-atelier 
 • Striptekenen: beeldverhaalatelier
 • Waarnemend tekenen en schilderen secundair: specifiek artistiek atelier - schilderkunst 
 • Keramiek secundair: specifiek artistiek atelier - keramiek 
 • Modelstudie: specifiek artistiek atelier - levend model 
 • Vrij atelier tekenen en schilderen: specifiek artistiek atelier - schilderkunst 
 • Vrij atelier keramiek: specifiek artistiek atelier - keramiek

Iets voor jou?

Solliciteer dan zo snel als mogelijk.

Hoe solliciteer je?

 • Vul het inschrijfformulier onderaan deze pagina in.
 • Of stuur een e-mail naar personeel@wevelgem.be of via een gewone brief of een brief tegen ontvangstbewijs. Richt hem aan: burgemeester, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem.

Selectieprocedure

Een kort selectiegesprek. De data worden in onderling overleg bepaald.

👉 Ik verklaar dat ik voldoe aan volgende specifieke voorwaarden:

❔ Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de personeelsdienst via personeel@wevelgem.be of 056 43 34 30.