Beken en grachten

Waterlopen doorkruisen ons landschap.  Deze worden opgesplitst in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. 

Onder de niet bevaarbare waterlopen onderscheiden we de geklasseerde en de niet geklasseerde beken en grachten.

Geklasseerde waterlopen zijn opgedeeld in een aantal categorieën en worden beheerd door: 


 
- waterloop van 1° categorie: onderhoud valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.
- waterloop van 2° en 3° categorie: onderhoud valt onder de bevoegdheid van de Provinciale diensten.

Mocht blijken dat eerder een (straat)gracht of beek dient geruimd, kunt u dit melden aan de dienst openbare infrastructuur en mobiliteit.

U kunt er ook terecht om in de Atlas der waterwegen de geklasseerde waterlopen op te zoeken.  Klik hier om deze info ook digitaal te bekijken.

 

De niet geklasseerde waterlopen zijn private eigendom en worden onderhouden door de aanpalende eigenaars.