Huisvuil

Het is de taak van de gemeente om in te staan voor het inzamelen en (laten) verwerken van huishoudelijk afval. De gemeente is hiervoor aangesloten bij de intercommunale Mirom, die instaat voor de praktische organisatie van deze taken. Mirom organiseert een aantal huis-aan-huis ophalingen, baat recyclageparken uit en zorgt voor enkele fracties die via verspreid staande containers ingezameld worden (glas en textiel). Daarnaast zijn er nog een aantal betalende extra diensten beschikbaar. Meer informatie is terug te vinden op www.mirom.be.

Zie ook