LaMa - traject

Het LaMa-project is een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit. De voorbije maanden waren er tal van informatie- en participatiesessies waarbij iedereen zijn ideeën kon geven. De nieuwe maatregelen zijn daar het resultaat van. Om die maatregelen en de locatie van de ‘High-Five’-palen kenbaar te maken, maakte Wevelgem een handige brochure, die onder meer in de bussen vielen van de omwonenden.

In december volgt een eerste evaluatie en kan worden bekeken welke ingrepen behouden, aangepast of verwijderd kunnen worden. ‘Verkeersveiligheid in de schoolomgevingen is een van de speerpunten in ons beleid. De voorgestelde maatregelen zijn samen met ouders, leerkrachten, directie en bewoners tot stand gekomen. Het is de bedoeling om na de evaluatieperiode te kunnen overgaan naar definitieve maatregelen’, zegt schepen van Mobiliteit Lobke Maes.

Duurzame mobiliteit en een veilig fietsnetwerk, Wevelgem zorgt ervoor!

 

Help ons om de maatregelen te evalueren door onderstaand formulier in te vullen.

Je vult deze bevraging in als
Hoe werd je op de hoogte gebracht van de proefopstelling?
Was deze informatie voldoende?
Hoe verplaats je je het vaakst in het centrum van Gullegem?
Vind je de fietszone een goede maatregel?
Is de fietszone voldoende duidelijk aangegeven?
Is het duidelijk wanneer je de fietszone in of uit rijdt?
Wordt het inhaalverbod door automobilisten gerespecteerd?
Heb je het gevoel dat de maximumsnelheid gerespecteerd wordt?
Zorgt de fietszone voor meer veiligheid voor fietsers?
Start en eindigt de fietszone op logische plaatsen?
Vind je het huidige parkeerregime in de Processieweg goed?
Is de zichtbaarheid ter hoogte van het zebrapad verbeterd in de Processieweg?
Worden de voorziene parkeervakken in de Processieweg gerespecteerd?
Is het veiliger voor fietsers dan wanneer er aan weerszijden werd geparkeerd in de Processieweg?
Worden de fietsenstallingen aan de blauwe poort in de Processieweg goed gebruikt?