Kleuterwerking Haasje-Over

Gedurende de voorbije jaren werd gemerkt dat steeds meer (jonge) kinderen naar Haasje-Over komen. Voor hen is de accomodatie van de Porseleinhallen en omliggende terreinen, niet voldoende aangepast om de groei en de reeds verworven kwaliteit te kunnen behouden. Om die reden werd beslist om Haasje-Over vanaf de krokusvakantie 2018 op te splitsen in een kleuterwerking en een lagere schoolwerking.

 

Concreet betekent dit:

Voor kinderen van de lagere school verandert er niet veel. Zij blijven op de gekende terreinen spelen. 
Kinderen van het peuter en kleuter worden vanaf krokusvakantie 2018 opgevangen op de terreinen van GBS Kweekstraat.
De school beschikt over zowel een afgesloten verharde speelplaats als een afgesloten grasveld. Ook de toiletten, stoelen, tafels... zijn naar kleuterformaat aangepast.
Door de grote werking op te splitsen, hopen we onze werking nog kwalitatiever te maken en vooral nog meer te kunnen inspelen op de noden van ieder kind.

Peuters en kleuters kunnen 's morgens tussen 7u30 en 8u30 en 's middags tussen 13u00 en 14u00 afgezet worden aan de hoofdingang van GBS Kweekstraat via de Kolverikstraat 1 in Wevelgem.
Oudere broers en zussen mogen ook afgezet worden tussen deze uren. Zij gaan dan om 8u30 of 14u00 onder begeleiding naar de Porseleinhallen.

Op beide locaties kunnen kinderen (apart) 's middags om 12u opgehaald worden of doorlopend tussen 16u00 en 17u30. Daarnaast kan er gekozen worden om oudere broers/zussen samen met kleuter en of peuter op te halen in de Kweekstraat. Dit kan enkel om 17u30 en dient ten laatste 's morgens doorgegeven te worden aan de hoofdleiding. 

We zijn ervan overtuigd dat er, door deze verandering, nog meer gespeeld zal worden. Spelen in het dubbel... letterlijk en figuurlijk!