Kleinschalig genormaliseerd wonen

kleinschalig genormaliseerd wonen

Op het gelijkvloers bevinden zich langs de kant van de Pastorijweg 2 huizen voor telkens 10 bewoners.

Deze woonvorm richt zich naar bewoners met een lichte tot in overgang hoogstens matige dementie en/of bewoners die door hun persoonlijkheid beter aarden in de beschermde en huiselijke omgeving van een van de huizen. Deze mensen hebben nood aan ondersteunende hulp, maar vooral ook nood aan structuur, oriëntatie en herkenbaarheid van een zo normaal mogelijk dagelijks leven.

Omdat “kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie” heel veel belang hecht aan een zo normaal mogelijk leven binnen een als “huiselijk” herkenbare sfeer, is zeker het samenleven met medebewoners van groot belang.