Jeugd, scholen, crèches, universiteiten en hogescholen

Deze maatregelen zijn van kracht tot en met 5 april 24 uur:

Wat de scholen betreft:

  • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
  • Vanaf woensdag 18 maart worden de gemachtigd opzichters niet meer ingezet

 Wat crèches betreft:

 De crèches blijven open.

 Wat universiteiten en hogescholen betreft:

- Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen
of in besloten ruimtes;

Jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen

Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie worden geannuleerd. De Vlaamse overheid vraagt ouders om, vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.