Industriezone Gullegem-Moorsele

Het industrieterrein Gullegem-Moorsele zal, in twee fases, grondig vernieuwd worden.   De subsidiedossiers zijn goedgekeurd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Vanaf 8 augustus 2018 wordt gestart met de uitvoering van deel A.  De uitvoeringstermijn van deze  werken bedraagt 365 kalenderdagen..

Deel A omvat:

  • De weg- en rioleringswerken in de Muizelstraat, vanaf Hondschotestraat tot Drieslaan, inclusief de aanleg van bufferbekkens en de heraanleg van het rondpunt
  • De weg- en rioleringswerken in de Drieslaan, vanaf de Muizelstraat tot juist voor het rondpunt Nijverheidslaan
  • De weg- en rioleringswerken in de Noordstraat
  • De aanleg van een vrachtwagenparking in de Westlaan
  • De wegeniswerken in de Nijverheidslaan, vanaf het rondpunt Oostlaan tot aan het containerpark.

De werken zullen uitgevoerd worden door  de tijdelijke vereniging  THV Cnockaert-Van Huele, Langemarksesteenweg z/n uit Komen.

Vooraf worden nog een aantal nutsleidingen verplaatst op het kruispunt Hondschotestraat/Muizelstraat.  Deze werken worden uitgevoerd door middel van een gestuurde boring en zullen enkele plaatselijk verkeershinder veroorzaken.  Er zijn geen omleidingen.

Naar aanleiding van de start van de werken wordt een infovergadering georganiseerd voor de bedrijven gelegen in deel A.  Deze infovergadering gaat door op 26 april 2018.  De presentatie van deze vergadering kan geraadpleegd worden op de website (vanaf 3 mei).   

Op de vergadering worden volgende agendapunten behandeld :

-      Fasering en planning van de werken

-      Omleidingen

-      Toegankelijkheid van de bedrijven bij uitvoering van de werken

-      Coördinatie met de bedrijven per fase

-      Contactgegevens en aanspreekpunt op de werf

-      Stand van zaken afkoppelingswerken bedrijven.

Zoals eerder meegedeeld moeten alle bedrijven hun afval- en regenwater afkoppelen.  Deze werken dienen door de bedrijven gerealiseerd te zijn voor uitvoering van de rioleringswerken in de straat.

Voor alle vragen rond deze werken kan je terecht op het centraal emailadres gm@wevelgem.be.

 

Bedankt aan de meer dan 70 aanwezigen voor de positieve reacties op de infovergadering op 25 januari.
De volledige presentatie kan je hier vinden:

Presentatie infovergadering bedrijven

Op de hoogte blijven?