Huurwaarborg - Tussenkomst door Sociaal Huis

Bij het aangaan van een nieuw huurcontract voor een woning of flat, kan het Sociaal Huis -het vroegere OCMW- tussenkomen bij de betaling van de huurwaarborg. Het Sociaal Huis stort hierbij het bedrag op een geblokkeerde rekening op naam van het Sociaal Huis, de huurder en de verhuurder. Het volledige bedrag moet door de klant in schijven terugbetaald worden aan het Sociaal Huis.

Voorwaarden

Voor personen met beperkte financiële inkomsten.

Verantwoordelijke dienst

Sociaal Huis - Sociale dienst

Kosten

Deze steunverlening is gratis, maar de borg moet wel volledig terugbetaald worden aan het Sociaal Huis.

Wat moet je meebrengen?

  • Identiteitsdocumenten
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden
  • Het nieuwe huurcontract

Stap 1

Intake en gesprekken

De cliënt komt naar de sociale dienst bij het onthaal en wordt een maatschappelijk werker toegewezen. Via de intake en verdere gesprekken wordt een sociaal-financieel onderzoek gevoerd. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing.

Stap 2

Mededeling beslissing

De cliënt ontvangt een beslissing bij toekenning of weigering.

Stap 3

Begeleiding

De cliënt wordt begeleid opdat de sociaal-financiële situatie van betrokken kan verbeteren. De verdere begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang zijn totale probleemsituatie.