Heropstartsubsidie

 • 1. Heropstartsubsidie
  §1. Voor de heropstartsubsidie komen in aanmerking: alle gestructureerde verenigingen die voldoen aan artikel 2 van dit reglement en die actief zijn in één van volgende werkvelden: sport, jeugdwerk, socio-cultureel werk, amateurkunstensector, socio-cultureel werk met ouderen, lokale mondiale werking.

  §2. De subsidie dient ter ondersteuning van de eerste, (niet-publieke) bijeenkomst van de verenigingen met bestuur, leden van de bestuursorganen en vrijwilligers die in Wevelgem fysiek plaatsvindt in de periode van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021.
  De bijeenkomst beantwoordt aan alle geldende veiligheidsmaatregelen en protocollen inzake corona die op dat ogenblik van toepassing zijn.

  §3. Het bedrag van de subsidie bedraagt 125 euro. De subsidie is éénmalig.

  §4. Verenigingen die beroep willen doen op de subsidie vullen voorafgaandelijk een aanvraagformulier in en bezorgen dit aan het college van burgemeester en schepenen. Voor de subsidie moet geen evaluatieformulier bezorgd worden.

  §5. Dit artikel is van toepassing op bijeenkomsten vanaf 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021.

 • Vergeet je Verklaring op eer niet in te vullen, te ondertekenen en terug toe te voegen aan dit formulier.
Maximaal 10 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.