Heraanleg Overheulestraat

Gepubliceerd op Maandag 03 januari 2022
03 januari 202203 januari 2024

Heraanleg Overheulestraat

Inhoud webpagina

 

Inleiding

De gemeente plant deze legislatuur werken aan de bovenbouw in de Overheulestraat (vanaf Berkenlaan tot aan de Barakken). De gemeente wenst er de voetpaden en fietspaden te vernieuwen. Het fietspad wordt aanliggend met het voetpad heraangelegd. 

De nutsmaatschappijen starten in januari 2022 met hun voorbereidende werken. De Watergroep en Fluvius zullen er hun kabels vernieuwen. Fluvius brengt de kabels, die er nu nog boven de grond hangen, ondergronds. 

De rijweg krijgt na de werken een nieuwe toplaag. 

Het ontwerp

Op dinsdag 19 oktober 2021 ging een infomarkt door. De inwoners die in de projectzone wonen werden uitgenodigd om de plannen van de bovenbouw te bekijken.  

De plannen kunnen hieronder in pdf-formaat teruggevonden worden. Het plan wordt geopend van zodra u op de knop klikt. 

Plan Overheulestraat 

Timing

Nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen starten met het vernieuwen van hun nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ...) in januari 2022. Samen met het vernieuwen van de kabels zullen de elektriciteitskabels ook ondergronds gebracht worden. 

Deze voorbereidende werken zullen één jaar duren. 

De nutsmaatschappijen zullen hiervoor volgende fasering gebruiken: 

  • FASE 1 nuts: Van Berkenlaan tot Clerks’straat (20 werkdagen)
  • FASE 2 nuts: Van Clerks’sstraat tot nr. 210 (20 werkdagen)
  • FASE 3 nuts: van nr. 210 tot nr. 272 (20 werkdagen)

Na het Paasverlof worden de distributiecabines vervangen en de verbindingen gemaakt om de kabels in dienst te nemen. Dit zal enkele maanden duren. 

De overkoppelingen (van nieuw net naar de huidige huizen) zullen daarna per fasering worden uitgevoerd en starten na het bouwverlof. Dit zal enkele maanden duren.

Daarna volgt tot de sloop van het bovengronds net en plaatsen van de sierpalen tot einde 2022.

Gemeentelijke wegeniswerken

Van zodra de nutsmaatschappijen klaar zijn met hun voorbereidende werken (vernieuwen kabels en ondergronds brengen) zal de aannemer van de gemeente starten. 

Momenteel wordt verwacht dat deze werken zullen aanvangen in januari 2023.

Hinder

De werken van de gemeente starten in januari 2023. Er dient nog een aannemer aangesteld te worden die deze werken zal uitvoeren. Wanneer deze aannemer gekend is kunnen ook de gepaste verkeersmaatregelen (voor auto, fiets, voetganger) besproken worden. 

Deze verkeersmaatregelen zijn namelijk afhankelijk van de capaciteit van de aannemer, fasering der werken, ... 

overheulestraat

Hinder fase 1 (20 werkdagen)

overheule nuts fase 1

Hinder fase 2 (40 werkdagen)

overheule nuts fase 2

Omleiding fietsers (fase 1 en 2)

overheule nuts fiets
overheulestraat

Het huidige aanliggende fietspad moet in de Overheulestraat plaatsmaken voor een verhoogd fietspad (gelijke hoogte met voetpad). Hierdoor moet de fietser meer ruimte hebben om te fietsen en zal autoverkeer niet meer op het fietspad kunnen staan.