Info voor ondernemers

Deze maatregelen zijn van kracht tot en met 19 april 2020, 24 uur:

Update 7 april - 8u30

Het Crisiscentrum verspreidde op 6 april om 12u een nieuw document met een antwoord op de veelgestelde vragen. Dit zijn de voornaamste wijzigingen voor ondernemers:

Welke winkels blijven open?

Het Ministerieel Besluit van 23/03/2020 geeft voedingswinkels, nachtwinkels en winkels voor dierenvoeding, toelating om open te blijven.

Naast de reeds gekende zaken worden ook volgende winkels toegevoegd aan de lijst:

  • de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel onder volgende voorwaarden:

    • Enkel in uitzonderlijke gevallen kan er voor de voorziening van het benodigde materiaal (telefoontoestellen, modems, decoders, simkaarten) door de operator doorverwezen worden naar een service- of winkelpunt dat uitsluitend onder de merknaam van de operator opereert,
    • Enkel mits vooraf een afspraak wordt gemaakt
    • Slechts één klant per keer toegelaten
    • Uiteraard mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
  • winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.  Uiteraard mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Hoe zit het met gemengde winkels?
Voedingswinkels (voor mens en dier) die als secundair product ook non-food aanbieden (bijvoorbeeld papierwaren) blijven geopend en mogen die secundaire producten blijven verkopen. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, drankenhandels, mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten.
Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, babywinkels, ...) zijn gesloten, maar deze winkels mogen, indien mogelijk, hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf (take-away) mag niet.
Tabaks- en e-sigarettenwinkels blijven gesloten.

Openingsuren

Kan de wekelijkse rustdag voor voedingswinkels verplaatst en/of geschrapt worden?
De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Het Ministerieel Besluit van 23/3/2020 voorziet niet in een opheffing van de verplichting op wekelijkse rustdag.
Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.
Als een handelaar zijn wekelijkse rustdag wil wijzigen, dan moet hij dit voor minstens 6 maanden doen. (Meer informatie

Wat zijn de toegestane openingsuren voor de winkels die openblijven?
De voedingswinkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.
Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Mogen winkels vroeger opengaan dan 7 uur?
Ja, als dit overeenstemt met de gebruikelijke openingsuren, andere winkels mogen niet vroeger opengaan dan 7 uur.

Ambulante handel

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?
Neen, ze moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan en mogen dus niet openblijven, tenzij ze nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken aanwezig zijn.  In Wevegem zijn dergelijke kramen niet noodzakeliljk voor de voedselvoorziening waardoor elke vorm van ambulante handel verboden is. 

Thuislevering kan op bestelling, op voorwaarde dat dit geen deur aan deur verkoop wordt en mits in achtneming van de social distancing maatregelen.

Een mobiele verkoper van gebraden kip of een ijskar wordt beschouwd als een foodtruck/voedingskraam.

Overige

Welke regels zijn van toepassing in de bouwsector?
Bouwactiviteiten buitenshuis, inclusief de werkzaamheden van een landmeter, mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in wooneenheden die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan). Voor herstellingen binnenshuis in bewoonde wooneenheden is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (loodgieter, herstellingen).

Essentiële bouwwerkzaamheden binnen cruciale sectoren en essentiële diensten mogen plaatsvinden zelfs indien het niet mogelijk is om de social distancing maatregelen in acht te nemen. Deze moeten toegepast worden in de mate van het mogelijke.

Mogen tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?
Tandartsen, kinesitherapeuten, osteopaten, … mogen hun activiteiten blijven uitoefenen. Uitstelbare zorg dient op een later moment te worden uitgevoerd.

Mogen schoonheidscentra (beautysalons, zonnecentra, …) openblijven?
Die zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren, ook niet op afspraak.

Zijn dierenkapsalons geopend?
Neen, zij zijn gesloten. Ook dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Meer informatie

Samenvatting door VVSG  FAQ Crisiscentrum - versie 8

www.info-coronavirus.be  

Steunmaatregelen

Er werden al heel wat maatregelen aangekondigd om getroffen ondernemingen extra ondersteuning te bieden. 

Hieronder staat een overzicht zoals gekend op 1 april 2020. Kijk op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de meest recente stand van zaken.

Vragen over de Corona-maatregelen?

Sinds woensdag 18 maart 2020 om 12 uur zijn nieuwe maatregelen van kracht. Deze werden door de Nationale Veiligheidsraad op 27 maart verlengd tot minstens 19 april 2020.

Gezien de snelle evoluties van de voorschriften verwijzen we je door naar de websites van de hogere overheden, die steeds worden geüpdatet. Hier staan heel wat veelgestelde vragen over de voorschiften. Staat jouw er vraag niet tussen? Neem van contact op met de Stafmederker Lokale Economie of met de contactcenters van één van onderstaande diensten. 

Agentschap Innoveren en Ondernemen

website     0800 20 555

FOD Economie

website     0800 12 033

Coronavirus COVID-19

website   0800 14 689