Speelpleinwerking Haasje-over

Speelplein Haasje-over is een inclusieve werking die openstaat voor alle kinderen uit Wevelgem en omstreken en dit ongeacht hun afkomst, geslacht of mogelijkheden. Kinderen met een extra zorgvraag krijgen de nodige aandacht en ondersteuning.

Er is werking tijdens de herfst-, krokus- paas- en zomervakantie (augustus) voor kinderen met en zonder extra zorgvraag tussen 2,5 en 14 jaar. In de zomervakantie is er eveneens 2 weken werking in Gullegem.

De werking gaat door op 3 verschillende locaties. Door peuters en kleuters onder te brengen in de gebouwen van GBS Kweekstraat worden speelkansen optimaal benut. De accommodatie is er op kleuterformaat en biedt de nodige veiligheid. Door deze opsplitsing kunnen de lagere schoolkinderen zich volledig uitleven in de Porseleinhallen en kunnen we beter inspelen op de noden van ieder kind. Kinderen met een verhoogde zorgvraag kunnen terecht in de kleinschalige afdeling Kasper die doorgaat in de gebouwen van GBS Hoogstraat.

Door de kinderen op te delen in leeftijds- (of niveaugroepen in afdeling Kasper) kunnen spelen op maat en op basis van hun interesses aangeboden worden. Daarnaast worden er dagelijks proevertjes voorgesteld, dit kan een sportactiviteit zijn, een workshop of een film. Bij het verzamelen beslissen de kinderen zelf of ze hier aan willen deelnemen. Na 16 uur kan er vrij gespeeld worden en de leiding stimuleert aan de hand van speelimpulsen.

Tijdens de vakantie vinden er ook daguitstappen en kampen plaats die georganiseerd worden door externe partners. Plaatsen zijn beperkt dus hiervoor dient op voorhand ingeschreven te worden.

Voor een vlot verloop worden vrijwilligers opgedeeld in 3 soorten leiding: hoofdleiding, zorgleiding en gewone leiding. Daar waar leiding instaat voor het organiseren, animeren en stimuleren van de dagdagelijkse werking, staat de hoofdleiding in voor administratie, sfeer en evaluatie. Zorgleiding stelt het kind centraal en helpt leiding in het realiseren van deze doelstelling.

Leiding geven gebeurt in halve dagen, dit zorgt ervoor dat leiding het beste van zichzelf kan geven en dit een hele week kan volhouden. Over de middag vindt er een overdracht plaats tussen de voor en namiddagleiding zodat iedereen op de hoogte is van belangrijke gebeurtenissen. Voor kinderen heeft dit als meerwaarde dat ze elke voor- en namiddag dezelfde gezichten zien.

Meer informatie over het volledige vakantieaanbod:

Vakantieaanbod

Doewa/checkta magazine