Generatie rookvrij Wevelgem

Op jouw gezondheid 💙💛

De komende jaren werken we  rond een gezondheidsbeleid onder de noemer ‘op jouw gezondheid’.

Binnen dit beleid worden 5 thema's behandeld: voeding en beweging, mentaal welbevinden, hartveilige gemeente, kankerpreventie en generatie rookvrij.
Onder het label 'generatie rookvrij' wordt geijverd voor het rookvrij maken van plaatsen waar kinderen en jongeren aanwezig zijn. Op deze manier kunnen alle kinderen rookvrij opgroeien.

  • Zo werden de gemeentelijke speelpleinen al allemaal rookvrij gemaakt en zal dit nu verruimd worden naar de omgeving van alle gemeentelijke gebouwen en scholen. In een latere fase wordt ook gesensibiliseerd rond de jeugd- en sportverenigingen.
  • Daarnaast wordt ook ingezet op het rookvrij maken van een ‘afgebakend gebied in de verschillende ‘centra’.
  • In samenwerking met het project ‘Mooimakers’ streven we naar een rookvrije zone in de omgeving van de sporthal Gullegem, OC De Stekke Moorsele en het gemeentelijk park te Wevelgem.
  • Om dit project kracht bij te zetten, wordt gewerkt met een sensibiliserende campagne. LemonLizzie werkte het campagnebeeld uit waarop duidelijk te zien is dat een kindje vraagt niet te roken in haar omgeving. Ditzelfde beeld komt ook aan de gemeentelijke gebouwen en alle scholen. Op deze manier wordt gekozen om te sensibiliseren rond niet-roken, eerder dan het sanctioneren.

Er worden dus geen straffen of boetes uitgedeeld wanneer er toch gerookt wordt op een van deze rookvrije plaatsen.
Maar in het belang van onze kinderen: niet-roken is cool!