Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wevelgem

Naam datum publicatie in BS stedenbouwkundige voorschriften Toelichtingsnota
RUP 1-1 Stationsomgeving 12  januari 2012 stedenbouwkundige voorschriften Toelichtingsnota
RUP 2-1 Kleine Molen 6 september 2012 stedenbouwkundige voorschriften

Kleine Molen deel 1

Kleine Molen deel 2

Kleine Molen deel 3

RUP 3-1 Menenstraat Noord A 12 januari 2012 Stedenbouwkundige voorschriften

Menenstraat Noord A deel 1

Menenstraat Noord A deel 2

RUP 7-1 Marremstraat 6 september 2012 stedenbouwkundige voorschriften Marremstraat
RUP 11-1 Menenstraat Zuid 13 juni 2012 stedenbouwkundige voorschriften Toelichtingsnota Menenstraat zuid
 

 

   

 

Gullegem

Naam datum publicatie in BS stedenbouwkundige voorschriften Toelichtingsnota
RUP 4-1 Marktplein 15 april 2009  

toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

plan

RUP 10-1 Roterij 23 maart 2012 stedenbouwkundige voorschriften toelichtingsnota Roterij

 

Moorsele

Naam datum publicatie in BS stedenbouwkundige voorschriften plan

RUP 18-1

Moorsele kern

22 augustus 2018 Rup Moorsele kern voorschriften

 

Rup Moorsele kern plan

 

 

Toekomst

Volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak:

RUP Gullegem

Na een nieuw RUP voor de ganse kern van Moorsele wordt nu ook het startschot gegeven voor een RUP voor de bebouwde kern van Gullegem. Ook hier is het de ambitie om de bestaande de stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd in 16 bijzondere plannen van aanleg (BPA) te vervangen door 1 RUP. Het voorgestelde plangebied beslaat meer dan 320 ha, goed voor meer dan 3800 huishoudens. Het is de bedoeling om nieuwe heldere stedenbouwkundige voorschriften te formuleren en de verweving van functies en groei door inbreidingsprojecten toe te laten, met de nodige aandacht voor flexibiliteit. Ook een aantal knelpunten in de deelgemeente worden in het kader van dit RUP mee bekeken. Het gaat om de site Beaulieu in de Heulestraat, de site Primus in de Beekstraat, garage Dujardin in de Westakker en het koppelingsgebied tussen Driemasten en de Ballingstraat. De gemeente polst ook graag naar jouw vragen, wensen of opmerkingen.

De startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gullegem kern’ werd midden april voorgesteld aan de inwoners van Gullegem

De startnota van het RUP Gullegem kern kan hier geraadpleegd worden.

Hier vindt u de ppt presentaties van dit infomoment:

presentatie_gemeente_rup_gul_kern.pdf

presentatie_leiedal_rup_gul_kern.pdf

Opmerkingen over deze startnote kunnen nog tot 7 juni bezorgd worden per post of tegen ontvangstbewijs: Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem of per e-mail naar omgeving@wevelgem.be

RUP Wevelgem

Ook de bebouwde kern van Wevelgem krijgt een RUP. Terug zullen de bestaande stedenbouwkundige voorschriften uit de bestaande bijzondere plannen van aanleg (BPA) en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) worden vervangen door 1 RUP. Het is opnieuw de bedoeling om nieuwe heldere stedenbouwkundige voorschriften te formuleren en de verweving van functies en groei door inbreidingsprojecten toe te laten, met de nodige aandacht voor flexibiliteit. Ook een aantal belangrijke sites komen in het kader van dit RUP aan bod. Het gaat om de site New Franco Belge in de Leiestraat, de site Alliance in de Nieuwstraat, de site Herpels in de Roodbaardstraat en de site Brille in de Moorselestraat. De gemeente polst ook graag naar jouw vragen, wensen of opmerkingen.

De startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Wevelgem kern’ wordt eind juni voorgesteld aan de inwoners van Wevelgem op:

  • Maandag 25 juni om 19u00
  • Maandag 25 juni om 20u00
  • Dinsdag 26 juni om 19u00
  • Dinsdag 26 juni om 20u00

Inschrijven voor deze infosessies kan via omgeving@wevelgem.be of 056 433 480. Binnenkort vind je via deze pagina ook de startnota terug.

RUP Groene slinger Moorsele

In uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de gebiedsvisie Heerlijke Heulebeek werd een landschapsplan opgemaakt voor het gebied tussen het centrum van Moorsele en de E403 onder de naam ‘Groene Slinger Moorsele’. Hierbij wordt een samenhang gezocht tussen landschap, waterbeheer, natuur, landbouw en recreatieve verbindingen. De visie geformuleerd in dit landschapsplan wordt momenteel omgezet in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

RUP Leievallei-centrum, reconversie site Franco-Belge

De reconversie voor deze site wordt meegenomen in het RUP Wevelgem.