Gemeentelijke aanplakborden

In Wevelgem staan negentien aanplakborden ter beschikking van de verenigingen. Deze werden ingeplant op weloverwogen, toegankelijke en zichtbare locaties.

Voorwaarden

Vooraleer je op de borden aankondigingen mag plakken, is een machtiging van het College van burgemeester en schepenen nodig. Aanplakkingen kunnen slechts op de plaatsen en onder de modaliteiten vermeld in deze machtiging. De vraag tot aanplakking moet je minstens 4 weken vooraf indienen. Dit kan online via "ik organiseer". Enkel publiciteit voor evenementen die plaatsvinden in de gemeente of voor evenementen die georganiseerd worden door verenigingen uit de gemeente, komen in aanmerking. Louter commerciële publiciteit is niet toegelaten. Het aanplakken gebeurt door de aanvragers zelf en is beperkt tot één affiche per aanplakbord. Overplakken is niet toegestaan.

De borden worden elke eerste dinsdag van de maand gereinigd door de gemeentelijke diensten. Bij deze maandelijkse reinigingsbeurt worden alle affiches, ook deze voor evenementen die nog moeten plaatsvinden, verwijderd. De aanvragers kunnen na de reinigingsbeurt wel een nieuwe affiche aanplakken. Om de reiniging vlot te organiseren is het van belang dat het aanbrengen van de affiches gebeurt met tape, kleefband of plaklint en niet met behanglijm. Verwijderkosten voor met lijm aangebrachte affiches kunnen aangerekend worden. Op de dubbelzijdige aanplakborden is één zijde voorbehouden voor aankondigingen aangebracht door de gemeentelijke diensten. 

Extra informatie

Overzicht van de locaties van de aanplakborden

Wevelgem: 

 • Heilige Theresiastraat (naast kerk)
 • Oleanderstraat - Esdoornstraat (hoek groenzone)
 • Vredestraat - Oudstrijdersstraat (verhard stuk in groenzone)
 • Goudbergstraat (vluchtheuvel)
 • Kozakstraat - Kweekstraat (groenzone)
 • Menenstraat (parking voor poort sportcentrum)
 • Menenstraat (tegenover Keep Fit; links van ingang pad)
 • Nieuwe Markt (ter hoogte van ingang perron)
 • Vinkestraat - Veldstraat (vluchtheuvel)
 • Vanackerestraat (muur ter hoogte van toegangspoort administratief centrum)

Gullegem:

 • Kerkstraat (parking - achter kerk)
 • Dreef Ter Walle - Ommeloopstraat (hoek groenzone)
 • Bissegemstraat (ingang school - langs gevel)
 • Peperstraat (ter hoogte van toegang Schuur 't Goet ter Wynckele)
 • Poezelhoek (plantvak)
 • Schuttershoflaan (vluchtheuvel nabij rondpunt aan Gouden Bank)

Moorsele: 

 • Vrijstraat (vluchtheuvel)
 • Secretaris Vanmarckelaan (parking sportcentrum)
 • Berkenlaan - Overheulestraat (langs Heulebeek)

 

Je kan dit aanvragen via het evenementenformulier.