Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) stippelt de ruimtelijke toekomst uit voor Wevelgem. Daarin wordt gestreefd naar een duurzame en kwalitatieve omgeving voor wonen, werken en ontspanning.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)