Wijziging O-formulier

Het kan zijn dat er sinds de eerste aanvraag van de activiteit nog een aantal zaken veranderd zijn of dat details pas later gekend zijn. Om ons dit mee te delen, is er een apart formulier opgemaakt.

  • Het is belangrijk om het juiste nummer in te vullen, aangezien hierdoor bij de betrokken diensten een koppeling kan gemaakt worden met je oorspronkelijke aanvraag. Dit nummer vind je terug op de bevestigingsmail van je oorspronkelijke aanvraag.
  • Velden met een * zijn verplicht in te vullen. 
  • Er wordt een kopie van de aanvraag naar het ingevulde e-mailadres gestuurd.
Algemene gegevens
Dit nummer vind je op je originele aanvraag.
Wijzigingen - algemeen
Wijzigingen - feestmateriaal
Wijzigingen aan feestmateriaal
Welke wijzigingen
Je kan verschillende types van podia ontlenen.
Bekijk het overzicht en maak daarna je keuze.
Voor plaatsing podia door de gemeente, gelieve contact op te nemen met de cel feestelijkheden (056 43 34 70).
elementen

---------------------

elementen
elementen
elementen
elementen
elementen

---------------------

---------------------

---------------------

Nadars worden steeds op 1 plaats geleverd.

Ze worden door de organisatie uitgezet en terug ingezameld.

Indien ook plaatsing gewenst is, vink dit dan aan.

---------------------

Met de mobiele fietsstallingen kun je 300 fietsen ordentelijk stallen. Op een aanhangwagen staan 25 fietsrekken die eenvoudig kunnen uitgezet worden en waar telkens 12 fietsen kunnen gestald worden. De fietsen worden door middel van het stuur op een diefstalveilige manier opgehangen aan het rek. Aan de fietsenstalling kunnen ook afficheborden A3-formaat geplaatst worden voor communicatie naar de gebruiker van de stalling.
25 fietsrekken voor telkens 12 fietsen
De toogplaten worden geleverd zonder nadars. Deze moet je apart bijvragen.
Je kan verschillende types van tentoonstellingspanelen ontlenen.
Bekijk het overzicht en maak daarna je keuze.
De panelen type D en E zijn combineerbaar.
Voor de ontlening van partytenten wordt een waarborg gevraagd. Meer info over de waarborg vind je in het reglement op het ontlenen van feestmateriaal. Daarom wordt hieronder ook het rekeningnummer gevraagd waarop de waarborg na ontlening mag teruggestort worden.

Er is een mogelijkheid om vlaggen te ontlenen, bv. Vlaamse, Belgische, Europese vlag, ...

Als je vlaggen per stuk wil ontlenen, neem je best contact op met de cel Feestelijkheden (056 43 34 70).

 

Vanaf 2020 zijn er aantal wijzigingen in het beleid rond herbruikbare bekers.

Daarom gebeurt het ontlenen van herbruikbare bekers en/of afvalrecipiënten voor evenementen bij Mirom Menen en niet meer via de gemeente.

Info en aanvraag herbruikbare bekers Mirom


Exclusief waterverbruik. Via opname van de meterstanden wordt het werkelijk verbruik tegen kostprijs (4,5 euro per m³) aangerekend.

Exclusief elektriciteitsverbruik. 

- Forfaitair bedrag per werfkast per dag (20 euro) indien geen meter aanwezig is in werfkast.  Anders worden meterstanden opgenomen en wordt werkelijk verbruik tegen kostprijs (0,1840 euro per kWh) aangerekend.
- Gelieve in te vullen welke elektrische toestellen je hierop wenst aan te sluiten.
- Gelieve contact op te nemen met de heer Koen Bekaert, diensthoofd gebouwen, telefonisch (056/43 39 18) of per e-mail koen.bekaert@wevelgem.be. 
Werfkast (excl. verbruik)
enkel cijfers gebruiken aub!
Verdeelkast (excl. verbruik)
enkel cijfers gebruiken aub!
Als je vragen of opmerkingen hebt over het gevraagde feestmateriaal, kan je dit hier weergeven. Dit kan onder meer zijn over de levering, ophaling, verduidelijking wat de bedoeling is, ...
Facturatieadres
Als je feestmateriaal reserveert, zal de factuur naar bovenstaand adres worden opgestuurd. 

Artikel 42 van het gebruikersreglement op het beschikbaar stellen van feestmateriaal: 
De gemeente Wevelgem kan onder geen enkel beding worden verantwoordelijk gesteld voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die zouden resulteren uit het gebruik van het ontleende materiaal, ongeacht deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst of krachtens de artikels 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of deze voortvloeit uit een gebrek aan het materiaal zelf,  onoordeelkundige montage door de ontlener of de cel feestelijkheden, of een combinatie van de twee.

Wijzigingen - gemeentelijk gebouw
Wijziging van locatie?
Bijlagen
Maximaal 3 bestanden.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, tif, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, zip.